L’Economia del xantatge

maxresdefault

En el nostre interès per l’autonomia financera i la visió crítica de l’economia, hem decidit enllaçar-vos setmanalment amb un article que considerem d’especial interès. Iniciem aquesta etapa amb Benjamin Bastida, expert en ciències econòmiques, doctorat amb la tesi “El sistema impositivo en la Unión Soviética y su contribución a la eficiencia”.

En aquesta ocasió ens parla de l’estratègia utilitzada pels governs en la conformació d’aquest nou context socioeconòmic, que ell resumeix en dos conjunts de mesures que es pretenen complementàries i contraposades: flexibilització de la política monetària i  manteniment del compromís de reducció del dèficit.

Vegeu-ne l’article complert a La Directa.