Entrevista a Thomas Piketty: “El que defenc és un impost progressiu sobre el capital”.

Avui us recomanem aquesta entrevista a Thomas Piketty, autor de Le capital au siècle XX (2013), una obra que ha remogut el món d’economistes, acadèmics i polítics al desmuntar el mite neoliberal que “la desigualtat disminuirà automàticament a mesura que el capitalisme es desenvolupi “. Sobre la base d’un estudi intensiu de fonts primàries (els arxius es poden descarregar en formats estàndard a la web piketty.pse.ens.fr), demostra que la taxa de rendiment ha estat generalment més alta que la taxa de creixement, el que genera un augment de la desigualtat, tal com va passar al segle XIX i a partir de la dècada dels setanta del segle XX. Aquest fet “no suposa cap problema lògic, però sí planteja la qüestió de si és acceptable en un context democràtic la reproducció i el reforçament de la desigualtat que crea aquesta desproporció”. Atès que per si soles les institucions de mercat no disminueixen la desigualtat, Piketty promou un impost progressiu al capital per controlar les dinàmiques de concentració de la riquesa mundial.