La Reforma de les Pensions pel 2015

2007060639protesta_pensiones_t_g

Com algunes sabeu, a partir del Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, on parlava  “de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo” (BOE del 16/03/2013), es modifiquen les condicions d’accés, de càlcul de les pensions de jubilació, etc…

¿Quines són les principals modificacions per aquest any 2015?

Aqui us n’avancem algunes:

1. Respecte a l’edat: Amb 35 anys i 9 mesos o més cotitzats, als 65 anys Amb menys de 35 anys i 9 mesos cotitzats, als 65 anys i 3 mesos

2. Respecte als anys cotitzats per tenir dret al 100% de la pensió: 35 anys i 6 mesos

3. Respecte a les bases de cotització que es prenen per obtenir la base reguladora de la pensió: les dels 18 últims anys

4. Respecte a l’aplicació dels percentatges a atribuir als anys cotitzats per a la pensió de jubilació: Durant els anys 2013 a 2019   Demés, pels primers 15 anys correspon el 50% de la base reguladora de la pensió; a partir d’aquests primers 15 anys s’aplica una regla que és la següent: per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 163, el 0,21%, i pels 83 mesos següents, el 0,19%. Tant els anys, com els mesos, es comptabilitzen per complet, sense que s’equiparin a un any o a un mes les fraccions dels mateixos.

Podeu ampliar informació tècnica aquí, com també us recomanem l’entrevista a Julián Gutiérrez, secretari general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.