Finançament

Com Financem

A través de la presentació de projectes:

- La proposta es presenta a l’assemblea general.

- La comissió tècnica o grup de treball l’estudia, la valora i presenta un document de conclusions.

- L’assemblea general pren la decisió final.

A qui financem

A persones o col·lectius autogestionats de projectes amb finalitat social i en benefici del bé comú, que siguin respectuosos amb el medi ambient.