Operativa

- Les quotes dels socis i els dipòsits es poden fer per transferència (facilitem un número de compte en el moment de donar-se d’alta), o bé en efectiu a les oficines de CASX als locals d’AureaSocial al carrer Sardenya, 263 de Barcelona.

- Tots els socis de CASX poden participar a les assemblees i grups de treball, on es decideixen les accions i les inversions en els projectes.

- Les assemblees són l’eina per a la presa de disposicions en tots els aspectes que fan referència a la bona marxa de CASX.