Principis generals

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

 • Interès pel be comú e importància de estar be un mateix.
 • Desprendre’s del materialisme per tornar a cultivar les relacions humanes.
 • Cooperació i solidaritat en la transformació social.
 • Transició permanent en la quotidianitat, per convertir l’utopia en realitat.
 • Relació dialèctica entre la acció pràctica i la seva teorització.
 • Cooperativa inclusiva y enXARXAdora para tota la societat.

SOCIETAT

 • Equitat i justícia social.
 • Igualtat en la diversitat.
 • Autorealització i suport mutu.
 • Compromís i pensament crític.
 • Compartir amb tota la societat nostres pràctiques.

ECONOMIA

 • Atendre las necessitats de las persones per damunt de qualsevol altre interès, cadascú aportant segons les seves possibilitats.
 • Establir relacions econòmiques justes entre productores i consumidors.
 • La moneda es únicament una mida de intercanvi el fi del qual no pot ser la acumulació.
 • Se fomentaran formes no monetàries d’intercanvi com la donació o l’economia comunitària.
 • La moneda social mai serà convertible en moneda oficial.
 • Els préstecs concedits es podran retornar en especies o en moneda social, a més de en moneda oficial.
 • Els depòsits y los préstecs concedits estaran sempre libres de interessos.
 • No se prestarà diner que no es disposi: 1/3 serà per el fons de liquiditat, un altre 1/3 per la inversió en projectes consolidats y l’últim 1/3 la part de projectes presentats a l’assemblea.
 • Els dipòsits seran utilitzats per exercir el compromís individual i col·lectiu amb l’autogestió i la transformació social.
 • Es generaran eines per la reducció de costos en la vida quotidiana, com forma de substituir la necessitat de rendibilitat monetària per millorar la qualitat de vida.
 • Quant menor sigui la necessitat de diner, menor serà la energia necessària per obtenir-lo i major el temps per a la reflexió individual i/o l’acció col·lectiva.
 • Es promourà la col·lectivització de la terra i dels bens immobles.

MEDI NATURAL

 • Relació de responsabilitat amb el medi natural i els ecosistemes.
 • Observació del medi natural, per amb la menor intervenció, establir una relació amònica amb ell.
 • Defensa i recuperació del territori i dels béns comunals.
 • Decreixement i sostenibilitat.

ORGANIZACIÓ POLÍTICA

 • Democràcia: directa, deliberativa, participativa.
 • Autogestió i descentralització.
 • Transparència.
 • Subsidiarietat: del fet local a global.
 • Assemblearisme i consens.
 • Autonomia i solidaritat.