Reintegraments

Sempre que es tingui necessitat de disposar de part o la totalitat del dipósit d’estalvi aportat a CASX es necessiten uns dies per a poder fer-lo efectiu.

CASX no disposa dels 20 dígits d’un banc tradicional inscrit al Ban Central i els dipòsits d’estalvis que gestiona estan en comptes de Caja Laboral o de Triodos Banc i per tant necessitem uns dies per a poder fer-los efectius.

Si es té necessitat de recuperació s’ha d’avisar amb uns dies d’antelació.

Ara, al principi, tenim unes limitacions per a la disposició de segons quines quantitats en efectiu per a no desestabilitzar les inversions i els finançaments que s’estan fent, per tant existeix una taula de reintegraments per a poder calcular les disponibilitats per a cada tram dels dipòsits ingressats.

Els dipòsits d’estalvi sempre estaran disponibles en base a la taula de disposicions o reintegraments.

Taula de reintegraments

TAULA DE REINTEGRAMENTS CAT